Halk Sağlığında Salgın Hastalıklar İlk çağlardan beri birçok salgın hastalık tüm dünyayı etkileyerek ve yayılarak milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. İnsan ırkı yaşadığımız çağa ulaşana denk pek çok salgınla boğuşmuştur. Halk sağlığını geçmişten günümüze etkileyen bazı salgınlara şu şekilde örnekler verilebilir:

Halk Sağlığında Salgın Hastalıklar

Veba

1300’lü yıllarda Avrupa kıtasını etkileyen veba salgını tarihteki en büyük felaketlerden biri olarak ”Kara Ölüm” adıyla bilinir. Avrupa’nın neredeyse üçte birini kırıp geçiren bu salgını kilise, Musevilere ve kedilere bağlamış, fare ve sıçanlar tarafından yayıldığı sonraları anlaşılmıştır. Papa, kedilerin şeytani varlıklar olduklarını bildirmesinin ardından milyonlarca kedi katledilmiş böylece sıçan popülasyonu veba salgınlarına neden olmuştur.

Aids

Sıklıkla cinsel ilişki ile bulaşan Aids, bir retrovirüs olan HIV virüsünün enfeksiyonuyla bulaşır. Bu virüs konak hücredeki kan elemanlarını ( T lenfositler ve makrofajlar) tutar, bu hücrelere girer ve yayılım gösterir. Halk Sağlığında Salgın Hastalıklar Aids bir immün yetmezlik tablosudur. Kişinin bağışıklığını zayıflatır ve bağışıklığı zayıflayan bir kişi basit bir gripten bile hasta olup ölebilir. Yani Aids aslında kişiyi fırsatçı enfeksiyonlar yoluyla öldürür. Son yıllarda korunmalı cinsel ilişkiden ötürü enfeksiyona yakalananların sayısı azalsa da hala önemli düzeydedir.

Çiçek

Tarihin en büyük salgınlarından olan Çiçek hastalığının Amerika’dan yayıldığı bilinir. Amerika kıtasının keşfi ile başlayan salgın koca bir kıtayı etkisi altına almıştır. Daha sonra aşısı bulunarak yeryüzünden yok edilmiştir.

Sars

Son yıllarda görülen en büyük salgınlardan biri olan Sars, bir coronavirüstür. Uzak doğudan geldiği bilinmekte olup, damlacık yoluyla bulaşır. Hem solunum sistemini hem de gastrointestinal sistemi bozan bir virüstür. Halen etkili bir tedavisi yoktur.

Ebola

Daha çok Afrika ülkelerinde görülen, son yıllarda tüm dünyadan Afrika’ya sağlık hizmetlerinin gönderilmesi ve hijyen olaylarının artmasıyla ebola virüsünün etkisi azaltılmaktadır.

Kolera

Köken olarak Güneydoğu Asya’dan yayıldığı bilinen vibrio cholera adındaki bir bakterinin neden olduğu salgınlardır. Hala gelişmemiş ülkelerde birçok ölümün yaşandığı kolerada bol miktarda sulu ishal ve sıvı kaybı görülmektedir.

Salgınlar sağlık açısından toplumu etkileyebilir. Bu sebeple toplumsal olarak gıdaların hijyenine, meyve ve sebzelerin yıkanmasına, el ve ağız temizliğine özen gösterilmelidir.